Stichting De Vijfde Macht (DVM)


D5M

(under construction)

HOME    |    ACTUEEL    |    MISSIE    |    DOCUMENTEN   |   CONTACT


Stichting De Vijfde Macht is opgericht (op 10 oktober 2014) om in het belang van mensen de andere vier machten (wetgever, rechter, bestuur en alle andere machten) te beÔnvloeden. Daar waar hulp echt nodig is, moet hulp geboden worden.

d5m VERZOEK 

Verzoek financiŽle donatie Kort Geding Stichting De Vijfde Macht tegen de Staat inzake de misstanden in de jeugdhulp oktober/november 2015

 
Haarlem 14 oktober 2015

Twee rechtszaken stichting De Vijfde Macht (DVM) worden nu in oktober 2015 gestart tegen de misstanden in de jeugdhulp, gedaagde is de Staat (ministeries VWS, VenJ, BZK)

1. Bodemprocedure 2015/2016: actie die in week 43 begint, om zolang die procedure duurt druk uit te blijven oefenen op VWS c.s. om eindelijk eens het recht en niet de eigen agenda’s te volgen. De uitspraak ergens in de eerste helft van 2016 zal vernietigend zijn, tenzij de Staat toch vreest voor vaststelling van eigen onrechtmatigheden na nu.

2. Kort Geding oktober/november 2015: spoed actie, waarvoor financiŽle steun nodig is.

Stichting DVM heeft wel financiŽn voor de bodemzaak, maar niet (genoeg) voor het Kort Geding, die idealiter aan het eind van de week van 19 oktober 2015 moet starten.

 
Rechtsvorderingen DVM tegen de Staat

De rechter moet beslissen of op grond van de feiten en het recht o.a. de volgende eisen van DVM tegen de Staat moeten worden toegewezen:

-1e: budgetkortingen terugdraaien, d.m.v. bevel van de rechter aan de Staat tot wijziging van (voorstel) begrotingswet 2016 VWS, naast het verbieden van de budgetkortingen op basis van het verdeelstelsel, voor die gemeenten waar dit tot onacceptabele situaties leidt.

-2e: (verdere) afbraak specialistische en basis jeugd ggz verbieden na heden tot nader order, gezien de wachtlijsten/onvoldoende crisisplaatsen, die de discrepantie tussen vraag en aanbod bewijzen.

-3e: andere eisen, waaronder drie rechterlijke bevelen aan de Staat: (1e) het verbieden van gemeenten tot druk (doen) uitoefenen op huisartsen en jeugdhulp aanbieders i.v.m. feit/inhoud van doorverwijzingen naar de 2e lijn, (2e) het gebieden van gemeenten in de toegang (wijkteams) om door te verwijzen naar de 2e lijn, in beide gevallen als dat terecht geÔndiceerd is, (3e) het gebieden van gemeenten tot toevoegen van voldoende deskundigen in de wijkteams, opdat er eindelijk deugdelijk gediagnosticeerd en geÔndiceerd kan worden. 


Kansen op succes (winnen) rechtszaak

Dit is een uniek proces, omdat deze eisen nog nooit aan de rechter zijn voorgelegd.  De nood bij velen – jeugdhulpaanbieders en jeugdigen/ouders - is echter inmiddels meer dan groot genoeg. Om het tij te kunnen keren willen wij nu de hulp van de rechter inroepen. De kansen op succes worden door de voorzitter van Stichting DVM, mr. Lodewijk H.W.M. Koenen, ex-advocaat, die in oktober 2014 deze stichting opgericht heeft, realistisch en hoog ingeschat. Bij  elk van de 16 misstanden is namelijk  sprake van abc’tjes. 


Verzoek donatie

Wilt u dat deze procedure met de rechtsvorderingen (eisen) ter verbetering van de  positie van de jeugdige, de ouders en de positie van de jeugd ggz aanbieders wordt gevoerd, dan verzoeken wij u een donatie aan de stichting over te maken. Als er voldoende geld is binnengekomen krijgt de advocaat direct de opdracht om de dagvaarding naar de deurwaarder te sturen. Als richtsnoer geldt voor particulieren een bedrag vanaf € 10,-- of hoger. Voor ondernemingen/professionals  zijn bedragen tussen de € 100,-- en € 250,-- (maar hoger mag) een zeer welkome aanvulling. Bankrekening van de Stichting De Vijfde Macht te Haarlem is NL03 INGB 0006 9947 33, o.v.v. donatie Kort Geding.

Stichting De Vijfde Macht

E-mail: L.Koenen14@hotmail.nl
Tel: 023 – 20 20 737

www.d5m.nl
KvK inschrijfnummer: 61651826
Voorzitter: mr. Lodewijk H.W.M. Koenen

Het doel van Stichting D5M (De Vijfde Macht) is het opkomen voor de rechten en de algemene en collectieve belangen van de mensen in Nederland en van de deelnemers van de Stichting. In het bijzonder zijn dit belangen op het gebied van zorg, onderwijs, bescherming van de privacy en het recht op een gezinsleven.

De stichting komt voor deze rechten en belangen op door het adviseren, informeren en bijstaan van de mensen, de deelnemers en anderen, zoals overheidsinstellingen en niet-overheidsinstellingen (bijv. scholen en zorginstellingen). Ook, indien nodig, door het starten van rechtszaken. De Stichting heeft hiertoe procesbevoegdheid. Zonder rechter snel resultaat bereiken, is natuurlijk altijd beter, dus eerst wordt geprobeerd om er in dialoog met de ander uit te komen. Lukt dat niet, of niet snel genoeg, dan is procederen als middel mogelijk.


De oprichter handelt vanuit een 
missie.